Можем да предложим цели трупни животни, части от женски животни или кастрирани бици от нашата ферма.  Всички животни са на възраст между 17 – 24 месеца , с тегло между 550 – 600 кг живо тегло. Трупните животни са межди 300 и 350 кг. Съотношението между месо и мазнина е много добре балансирано, поддържайки постоянно високо качество.

 

Кланетата се извършват ежеседмично, а поръчките се събират през предходната седмица.

ЦЕЛИЯТ ТРУП

Трупове Angus от жени или кастрирани бикове. Теглото на един е между 300 и 350 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

ПИСТОЛЕТ С ХЪЛБОК

Пистолетът с хълбок е резултат от разделяне на четвърти на каркасата на 5-тото ребро. Теглото му е между 180 и 200 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

ПИСТОЛЕТИ БЕЗ ХЪЛБОК

Пистолетът без хълбок е резултат от раздробяването на трупа на 5-тото ребро и премахване на хълбока. Теглото му е между 130 и 150 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

ЧЕТВЪРТИНА С ПЪРЖОЛА

Предната четвъртинка с пържола е резултат от отрязването на пистолета без хълбок. Теглото му е между 140 и 170 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

ЧЕТВЪРТИНА БЕЗ ПЪРЖОЛА

Предната четвъртинка без пържола е резултат от отрязването на пистолета с хълбок. Теглото му е между 110 и 130 кг.

Плъзнете курсора, за да завъртите

ПУЛП

Пулпът е резултат от изрязването на трупа под задница/бут. Теглото му е между 80 и 100 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

РОСТБИФ СЪС ЗАДНИЦА/БУТ

Ростбиф-ът със задница/бут е резултат от транширане  на трупа при 5-то ребро, отстраняване на хълбока и на пулпа. Теглото му е между 40 и 45 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите

РОСТБИФ БЕЗ ЗАДНИЦА/БУТ

Ростбиф-ът без задница/бут е резултат от транширане  на трупа при 5-то ребро, отстраняване на хълбока и на пулпа със задница/бут. Теглото му е между 40 и 45 кг.

 

Плъзнете курсора, за да завъртите