fbpx

УГОЯВАНЕ

Премиум телешко месо и ниски разходи за поддръжка чрез угояване в екстензивна система. Говедата, угоени по пасища са добра алтернатива на конвенционалното угояване чрез фураж в обори. За Karpaten Meat, угояването по пасища е основно условие за производството на качествено телешко месо. Екстензивното угояване намалява усилията за обгрижване на говедата. В този смисъл управлението на говедата е по-лесно и по-ниските разходи от спрямо обичайното увеличение, пр интензивен режим

Най-новата ферма на фирма Karpaten се намира в Алцъна. Тази ферма е в процес на непрекъснато разширяване и модернизиране и е дом на говеда за разфасоване и търговия. Средната ефективност в тази ферма постоянно е около 2500 глави, телета, предназначени за угояване, които произхождат от собствено земеделско стопанство, така и от партньори.

 

Фермата в Алцъна се специализира в угояването на телета Angus, произхождащи от фермата Carpaten Meat, както и от партньорите, като има за цел да угоява телета с повишена средна дневна стойност и тяхното ефективно хранене, както и да поддържа ефективността на Angus в добро състояние здравето, с минимални усилия.

Угояването на телетата се осъществява по време на три етапа на завършване. За постигане на оптимални резултати прилагаме смесена стратегия за угояване както по пасища, така и в специални помещения за отглеждане на породата Angus, в последния етап на завършване

 

Ферма в Алцъна произвежда и доставя на колячи завършени телета Angus, които отговарят на спецификациите и стандартите за качество, наложени от клиента. С правилно управление на стадото се управляват ефективно и качествено говедата чрез оптимални процеси и оинфраструктура, характерна за изискванията на породата. Постоянно се извършват тестове и анализи за определяне на фуражите и рецепти за фураж, които отговарят на възрастта и категорията.