fbpx

Rasa Aberdeen Angus în încrucișări. Efectul heterozis

Heterozisul este fenomenul opus consangvinizării, care reprezintă expresia genetică care se exteriorizează practic prin creșterea considerabilă a vitalității, vigurozității, adaptabilității, a productivității, etc la hibrizii din prima generație F1. Cu alte cuvinte, heterozisul reprezintă creșterea vigorii hibride în F1 în urma încrucișării între rase diferite genetic. Deci, prin heterozis se înțelege creșterea vigorii organismelor hibride în prima generație(F1), în comparație cu formele parentale. Rasele Bălţată Românească, Brună de Maramureş, Bălţată cu Negru Românească, manifestă aptitudini foarte bune pentru carne în combinaţie cu rasa Aberdeen Angus prin manifestarea la hibrizii (F1) a efectului heterozis. Creşterea calităţii la carcasele obţinute de la metişi recomandă utilizarea rasei Aberdeen Angus la încrucişări industriale cu rasele românești atunci când se doreşte o creştere rapidă a cantităţii şi includerea acestei rase într-o schemă de producere a hibrizilor de carne când se are în vedere şi creşterea calităţii producţiei de carne. Producerea şi obţinerea carcaselor corespunzătoare cantitativ şi calitativ este influenţată, în primul rând de materialul biologic, care în funcţie de tipul morfoproductiv şi de gradul de ameliorare, îndreaptă atenţia crescătorilor cu precădere spre rasele specializate.

 

Important pentru obținerea de produși cu calități superioare este valoarea genetică a taurului folosit la montă sau a materialului seminal. Cu cât valorile de ameliorare ale taurului sunt mai bune cu atât se va vedea efectul lor în valorificarea viitorilor produși.