UN MANAGEMENT RESPONSABIL ÎN CADRUL FERMEI DE BOVINE ANGUS

Unul dintre principiile de management pe care se bazează activitatea companiei noastră este grija față de mediul înconjurător. Pentru a susține o producție responsabilă, acțiunile noastre de protejare a mediului acoperă mai multe direcții precum agricultura, pășunatul, gunoiul de grajd sau gospodărirea apelor. Pe toate aceste ramuri, ferma Karpaten Meat este autorizată și certificată la standarde europene, de către instituțiile avizate în țara noastră, respectând toate criteriile de ecoconditionalitate. Nu doar atât dar întreg sistemul este constant, minuțios verificat de către partenerii noștri din Elveția și Germania, pentru a se asigura că toate criteriile de calitate sunt respectate pe parcursul producției de carne de vită.

 

Pentru a susține o agricultură puternică și ocrotitoare mediului înconjurător, firma Karpaten Meat contribuie cu producția de cereale obținute în mod natural. Pășunile și terenurile pe care le lucrăm au valoare naturală ridicată, respectiv speciile de plante indigene prosperă și se conservă în timp, menținând biodiversitatea caracteristică Văii Hârtibaciului.

 

Bovinele Angus nu doar că rezistă într-un mediu semisălbatic, profitând de elementele de vegetație naturală prezentă pe pășuni, fără necesitatea unor structuri artificiale (sau intervenție minimă pentru asigurarea minimului necesar de umbră, protecție de vânt și apă), dar chiar valorifică resurse precum iarba, ajutând la regenerarea acesteia prin faptul că o taie, nu o smulg.

 

Furajul principal al bovinelor Angus sunt iarba și fânul. Puțin mai mult de două treimi din întregul teren arabil al României, e constituit din spații verzi care sunt folosite pentru creșterea bovinelor. Acestea sunt adesea abrupte sau la altitudini prea mari pentru a fi folosite pentru alte producții agricole, însă bovinele Angus pot valorifica aceste pășuni ca hrană pentru obținerea unui aliment de înaltă calitate. Astfel se transformă resursele naturale în alimente valoroase asigurând o biodiversitate sănătoasă.

 

Toate acțiunile întreprinse de ferma Karpaten Meat au la bază principii solide de respectare a sănătății publice, sănătății animalelor și de protecție a mediului, dorind pe cât posibil să ajutăm la conservarea habitatului natural local.