fbpx

Urmărirea în pășune a efectivului și a dezvoltării vițeilor precum și gestionarea efectivului

Pentru a interpreta creșterea unui animal este necesar să se obțină o greutate pe vârste de referință cum ar fi greutatea la fătare, la vârsta de 3-4 luni, la înțărcare sau intrarea la reproducție. Aceste vârste de referință sunt predefinite și caracterizează  anumite faze de dezvoltare identificate și standardizate.

 

Greutățile prioritare și obligatorii pentru vițeii din rasa Angus sunt cele obținute la vârstele de 7 luni și 12 luni, când se vor realiza și vaccinări. Greutatea la vârsta de 7 luni permite compararea animalelor între ele prin intermediul sporului mediu zilnic (SMZ), ajutând fermierul să își selecteze cât mai precis cele mai performante animale, dar și să selecționeze animalele din rândul mamelor care vor fi trimise la reformă. La fel de importantă este greutatea la 12 luni care indică – tot prin intermediul SMZ – evoluția animalului după înțărcare. Datorită faptului că rasa Angus este o rasă precoce, iar vârsta de introducere la reproducție a vițelelor începe de la 15 luni, greutatea de la 12 luni ajută la selectarea animalelor pregătite pentru montă.

 

Cântărirea și evaluarea bovinelor Angus în diferite stadii ale dezvoltării lor are ca scop cunoașterea potențialului productiv real al animalelor, potențial care stă la baza selecției și folosirii în procesul de reproducție a celor mai valoroase exemplare, în vederea îmbunătățirii potențialului reproductiv al populației de animale la care se fac aceste investigații. Rezultatul controlului întregit cu date privind originea, conformația și constituția, dezvoltarea corporală, tipul productiv și aptitudinile pentru reproducție folosesc la determinarea calității zootehnice a animalelor și constituie elementele de bază în lucrările de selecție ce cuprind: bonitarea, clasarea, testarea performanțelor proprii și a descendenței cu înscrierea ulterioară a animalelor valoroase în registrul genealogic al rasei. Aceste valori sunt introduse în programul nostru de management Stockbook și permite ierarhizarea animalelor și estimarea valorii de ameliorare a fiecărui animal.

 

Astfel este recomandată:

  • Cântărirea taurinelor de carne în mod constant și regulat
  • Calcularea evoluției performanțelor acestora la diferite vârste de tineret
  • Evaluarea genetică a taurinelor în funcție de evoluția sporului mediu zilnic la diferite vârste

Principalele obiective ale cântăririlor și al evaluării bovinelor sunt:

  • Evaluarea genetică și ierarhizarea efectivului de animale în funcție de rezultatele obținute în urma realizării controlului
  • Creșterea veniturilor prin îmbunătățirea managementului firmei prin utilizarea rapoartelor tehnice,  dar și prin dezvoltarea infrastructurilor și condițiilor de creștere a taurinelor
  • Lărgirea bazei de selecție, estimarea valorilor de ameliorare

 

Pentru o bună desfășurare a procesului periodic de cântărire a animalelor, e importantă organizarea de dotări minime pe fiecare parcelă unde se află un lot mai mare de bovine. Un echipament de prindere și ghidare a animalelor este necesar pentru a pregăti de dinainte animalele.