fbpx

Realizarea silozurilor pentru bovinele de carne Angus

Datorită necesității de proteină organică în hrana animalelor, ca produs ecologic, în ferma Karpaten Meat recurgem la însilozarea lucernei. În lunile de vară se fac mai multe coase în funcție de specificitatea fiecărui an în parte, de precipitații etc. Pășunile de pe Valea Hârtibaciului sunt propice pentru a face atât siloz de iarbă, cât și siloz de porumb. Recoltarea se face în stadiul de burduf al florilor, atunci când plantele conțin o cantitate cât mai mare de proteină.

 

Putem obține baloți de fân, baloți de siloz, siloz de iarbă. După recoltare, se amenajează locația, se tasează iarba foarte bine, iar ultima acțiune întreprinsa este de închidere a silozului, astfel încât să fie eliminat aerul și conținutul să fermenteze în lipsa aerului. Recoltarea ierbii pentru însilozare se realizează în baterii de siloz.  Pregătirea silozului se poate face pe câmp, iar silozul se poate amenaja atât în bateriile din fermă, cât și pe câmp, în zonele din proximitate a pășunilor amenajate pentru stabulația liberă de iarnă a bovinelor.

 

Succesul unui siloz se datorează faptului că lucerna verde recoltată la început de înflorire, după o prealabilă veștejire timp de cinci-şase ore, chiar în aceeași zi sau în ziua următoare – dacă a fost recoltată după-amiaza- este introdusă într-un spațiu căptușit în interior cu folie rezistentă, specială pentru siloz. Umplerea se face prin partea superioară şi, pe măsură ce conținutul interior se înalță, se uniformizează și se tasează. În final, în partea de sus se lasă un spaţiu gol, de aproximativ 25-50 cm înălţime necesar pentru a se presa lucerna însilozată. Se realizează astfel una din condițiile de bază ale însilozării, şi anume: tasarea în scopul asigurării condițiilor de anaerobioză, favorabile fermentației lactice şi, totodată, obținerea unei perfecte etanșeizări.

 

Pentru un siloz reușit e foarte important ca, după recoltare, silozul să fie închis ermetic, urmând a fi lăsat la fermentat.  Lucerna însilozată după această metodă îşi păstrează, în bună parte, calitățile organoleptice şi nutriționale şi mai puțin pe cele ce privesc pierderile survenite prin procesul de proteoliză. Pentru reușita însilozării se urmărește, în primul rând, creșterea conținutului în zahăr şi în substanță uscată a lucernei, aspect esențial pentru dezvoltarea fermentației lactice dorite. Prin fermentația lactică cresc șansele păstrării lucernei și calităților ei de furajare.

 

 

 

Tags: