fbpx

KM JA 0516 103saЕдрият рогат добитък Angus за месо, румънските естествени пасища и швейцарският опит – това са характеристиките на марката на групата от фирми Karpaten Meat („Карпатев Мийт“ )Румъния. Ние произвеждаме качествено говеждо месо от говеда Ангъс, който отглеждаме по необработените пасища в Трансилвания. Целта на групата от фирми “ Karpaten Meat” е да създаде качествена мрежа за производство на говеждо месо ANGUS.

 

Системата обхваща всички етапи на производството:

  • Отглеждане на говеда Angus за разплод
  • Угояване на телета Angus чиста порода и метиси
  • Обработка на говеждо месо Angus (транспорт, клане и преработка)
  • Търговия с премиум говеждо месо в Румъния и Западна Европа
  • Продажбата на говеда за разплод от породата Angus
  • Закупуване на говеда Angus чиста порода или метиси
  • Продажба на необходимото техническо оборудване за ферма Angus и други допълващи продукти, необходими във ферма Angus

 

ANGUS-Business-systems

 

Ние дадохме начало на бизнеса с говеда ANGUS за месо в Румъния. Присъединете се към най-голямата мрежа на Angus и станете наш партньор. Най-добрата генетика Ангъс се развива заедно с Karpaten Meat.

 

KMG В РУМЪНИЯ

KMG В РУМЪНИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЗЕМЕДЕЛИЕ

ГОВЕДА ЗА РАЗПЛОД

ГОВЕДА ЗА РАЗПЛОД

УГОЯВАНЕ НА ГОВЕДА

УГОЯВАНЕ НА ГОВЕДА

КАЧЕСТВО ANGUS

КАЧЕСТВО ANGUS

МЕСО ANGUS

МЕСО ANGUS

Говеда Angus за месо

Хектари пасища
и земеделска земя

Партньори в отглеждането
на говеда

Стекове, консумирани ежедневно
от нашите клиенти

Разплод и УГОЯВАНЕ

 

Групата от ферми „Karpaten Meat („Карпатев Мийт“ )“ се намира в окръг Сибиу и структурата й включва следните ферми: ферма за говеда за разплод от породата Aberdeen Angus, ферма за угояване, ферма за карантинна и за внос износ. Общото население на фермите е около 7 000 глави в непрекъснат растеж. Разплодто, угояването и продаването на пазара на говеда, както и продажбата на говеждо месо Angus – като цялостна система – се практикуват от нас успешно през последните години.

Проектът за създаване на бизнес с говеда Angus започна през 2008 г., когато учредителите решиха да дадат шанс на неограничените възможности на Румъния, където има идеални условия за производство на качествено говеждо месо Angus.

Искате ли печеливш бизнес?

Започнете с правилна и конкурентна генетика!

ПРОДАЖБА НА ГОВЕДА ANGUS

 

Karpaten Meat ви предлага за продажба млади телета, телета, годни за оплождане, юници и бикове за разплод, както от собствената си ферма, така и от внос. Предлагаме ви също интегрирани решения за вашия бизнес и набор от услуги, като възможността да изберете желаните говеда от дадена групаа, логистика, консултации за управление на ферма Angus, услуги, които да ви помогнат да създадете бизнес с добитък Angus или консолидиране на съществуващия ви бизнес.

Почти цялата генетика на Angus, която понастоящем съществува в Румъния, е придобита от партньори в страната от групата фирми Karpaten Meat. По този начин в Румъния, с постоянния принос на Karpaten Meat, ферми Ангъс с ценна генетика.

We don’t make just Angus beef.
We make beef better.

продажба  на ГОВЕЖДО месо

 

Отглеждането на премиум говеждото месо Ангъс започва от пасищата на Трансилвания. Нашето месо е произведено по изцяло естествен начин  и от свободно отглеждани стада Ангус. Процеса на производство на говеждо месо се контролира изцяло от раждането на телетата, до доставката до нашите клиенти с възможност за пълно проследяване на прозихода на краиния продукт.

 

Високото качество на месото започва от най-добрата генетика, а през целия производствен процес се следи развитието на качеството му. Развитието на качеството се осъществява на всички етапи от отелване, кърмене на телето до 7-8 месечна възраст, отглеждане върху широка пасищна система, дестествени фуражи, произведени във фермата през зимата и процес на угояване  за угояване с внинмателно подбрани рецепти на фуража, в съответствие с принципите на устойчивото селско стопанство. Степента на мраморираност, крехкостта, сочността и уникалния вкус  правят месото от Блек Ангъс, много специално.Всички те се получават в рамките на нашата ферма, като се спазват всички етапи на производството.

 

Нашетo  месо от  Angus  се добива от животни на възраст  17 и 24 месеца и се продава свежо или  зряло.