fbpx

УГОЯВАНЕ НА ГОВЕДА

Най-важния аспект в живота на говедата, от плода до заколването, е храненето им възможно най-здравословно и естествено. По този начин пасищата, на които говедото прекарва живота си, са важни за високото качество на месото. На хода на говедовъдното стопанство може да се преодолее ротацията на трева, трифония, люцерна, в зависимост от нуждите на организма. По време на зимните месеци фуражът се осъществява с фуражи, получени по естествен начин и с добавки от различни силози. Говедата ни се отглеждат устойчиво. Докато пасе, говедото извършва най-голямата част от оплождането на почвата, като разпространява хранителни вещества за следващата реколта трева. Качеството на говеждото месо е резултат от системата за третиране на едрия рогат добитък през целия период на растеж. По този начин, отглеждани при ниски нива на стрес, телетата се запазват по-спокойни, поради което са по-лесни за маневриране, а като резултат получаваме крайния продукт с много по-добро качество

Породата Angus предлага много предимства на животновъдите: тя е здрава и лесна за поддържане с екстензивна паша, без да се доставя концентрат, постига постоянно съотношение на месото към труп със средно тегло. Тези характеристики са конкурентно предимство в епоха, когато доброто управление, ниските производствени разходи и висококачествените продукти определят успеха на бизнеса. Говеждото месо, произведено от тревата по пасищата, отговаря на изискванията на модерния потребител; мотив поради който едрият рогат добитък Angus за месо е идеален за този растежен процес. Най-здравият говеда Angus е много лесен за поддръжка и превръща фуражния грузий в килограми месо. Като животновъд, можете да намалите допълнителното, скъпо фуражиране, , чрез концентрати. Угояването по пасищата може лесно да бъде управлявано лесно и води до значителни икономии на разходите спрямо отглеждането в оборски отделения

Предимства на екстензивното угояване:

  • Угояване чрез паша
  • Спестявания при фуражираето чрез концентрати – намаляване на разходите
  • Ефикасно угояване, благодарение на намаленетото работно усилие (запазване на животните по пасището)
  • Минимални изисквания относто обгрижването на едри рогат добитък (пасище, обор със свободни отделения)
  • Лесен мениджмънт и ниски производствени разходи
  • Производството на месо, получено чрез фуражиране по пасища, намалява зависимостта спрямо пазара на фуражи
  • Ниските разходи са предимство на пазар, на който потребителят избира в зависимост от стойността на цената
  • Месото от екстензивно прозиводство предлага добавена екологична, етична, сензорна и хранителна стойност.