fbpx

ПРОДАЖБА НА ГОВЕДА

От 2009 г. групата фирми Karpaten Meat е специализирана в отглеждането, подбора и търговията с говеда Aberdeen Angus с международна генетика. Имаме както международни партньори, така и румънски и сме признати за генетичното качество на говедата Angus, които продаваме

За собствената ни ферма и нашите партньори сме избрали и внасяли генетично най-добрите екземпляри от цял ​​свят, като по този начин сме успели да постигнем най-добрата генетична селекция в Румъния. Нашите животни притежават сертификат за произход и са включени в генеалогичния регистър на породата. Биковете, които притежаваме, са спечелили световни конкурси, получават максимални оценки и са признати за техните разплодни качества.

Така че ви предлагаме за продажба млади телета, телета, годни за угояване, юници и бикове за разплод както от нашата собствена ферма, така и внесени от Германия, Шотландия, Ирландия, Чехия и Австрия. Предлагаме ви също интегрирани решения за Вашия бизнес и набор от услуги, като например възможността да изберете желания добитък от една група, логистика, консултации за управление на ферма Angus, услуги, които да ви помогнат да създадете бизнес с говеда Angus или да консолидирате съществуващия си бизнес.

ГЕНЕТИКА

За гарантирания успех на дадена ферма Ангъс трябва да се наблегне и на генетика на едрия рогат добитък за разплод. Говедата Ангъс са известни с характеристики, които имат реално значение за рентабилността на една ферма за говеда, характарестики, като например: отглеждане в екстензивна система, устойчивост на екстремни условия, лесно отелване, висок ръст на добив на продукта, постигане на висок процент при клане, и не на последно място, получаване на премиум месо дължимо на високата степен на мраморност. Всъщност, генетичната стойност на едрия рогат добитък Angus е най-очевидна на пазара.

За високи добиви в екстензивна система, освен необходимата правилна производствена технология и съответна генетика. Обръщаме специално внимание на подобрените генетични линии, за да гарантираме съхранение, предаване и подобряване на производителността. По този начин, ние можем да предложим на нашите клиенти надеждна генетика Ангъс за ефективно повишаване на качеството, които ще бъдат открити в стопанствата на партньорите.

Проследимостта на генетиката в развъдната ферма генерира бърз прогрес и повишена рентабилност чрез продукти с висока производителност. Правилното подбиране на разплодни животни също ще доведе до продукти с висока генетично ниво.

За да се достигне висока производителност и висока генетика, използване специализирани програми за управление на говеда Angus, генетична система за оценка Breedplan и редовни марки за оценка на генетичната оптимизация. В допълнение към стандартните тестове, които използваме, използваме допълнителни методи за подбор, например, измерване с ултразвук на мускулните и генетичните области, процедури за тестване на чувствителността, жилки и степен на конверсия на фуража (ефективност на животинската храна).

 

Нашата цел е да информира непрекъснато партньорите за новини относно генетичния прогрес, начини за правилен подбор, с акцент върху крайния продукт. Ние можем да Ви консултираме при вземането на правилния избор за вашата ферма чрез подобряване на качеството на стадото, печалбите на фермата ще се увеличат, от една страна от високите добиви, които ще имате, чрез ефикасност на различни оперативни разходи, както и чрез производство на говеда с високо генетично качество и акцент върху пазарната стойност. Въвеждането на генетичната мелиорация и съсредоточаването върху топ генетиката създава функционалност и стойност при добитъка, като същевременно се намаляват оперативните разходи, времето и работните изисквания, което води до повишаване на рентабилността на цялата фирма.

ПРОГРАМА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Развъждането на говеда ANGUS може да бъде възможност за млекопроизводителите, които искат да се превърнат от интензивно в екстензивно развъждане (месо-мляко), за собствениците на земя, които желаят да интегрират отглеждането на говеда Angus в производствената верига или за собственици на неизползвани пасища. Нашият проект се основава на отношенията с надеждни партньори в Румъния, както за отглеждане, така и за угояване. Като системен доставчик, следователно, ние подкрепяме партньорствата, като предлагаме справедливи условия, които са от полза и за двете страни, с ползи от двете страни, както за доставката, така и за закупуването на говеда