fbpx

АКУПУВАНЕ НА ГОВЕДА

Нашата система Angus се основава на партньорство с партньорски ферми. В рамките на партньорската програма Karpaten Meat купува телета Angus, кръстоски от Ангъс с „Румънко петнисто“ или кръстоски от Angus с други месни породи, съгласно клаузата за обратно изкупуване, предвидена в рамковия договор.

Основната цел на компанията от самото начало е изграждането на система за производство на телета Angus в Румъния, както чрез функционално ядро на едрия рогат добитък Angus при неговия собствен режим, така и чрез създаването на мрежа за производство на телета чрез програмите за партньорство, които предлагаме на нашите сътрудници. Нашата система Angus се основава на сътрудничество с партньорските компании, както за развъждане, така и за угояване. Следователно, като системни продавачи, подкрепяме партньорствата, като предлагаме справедливи условия, с ползи и от двете страни, както за доставката, така и за закупуването на говеда.

В момента работим с над 500 партньора, както за продажбата на говеда за разплод Angus, така и за закупуването на телета Angus, разположени в цялата страна. Интересът към изграждането на партньорства с Karpaten Meat непрекъснато се увеличава поради факта, че от една страна този бизнес е доходен и, от друга страна, поради гаранцията на пазара за продажбата на продуктите по сключения договор за сътрудничество.

 

Karpaten Meat прехвърля на нашите партньори преди всичко опит и знания в областта, това ноу-хау е движещата сила зад разширяването на системата. Една от целите на Karpaten Meat е увеличаването на броя на изкупените телета и тяхното качество, което води директно до висок поток от преки плащания към румънските фермери.

Условия за закупуване на теглета Ангъс или кръстоски от Ангъс с „Румънко петнисто“

  • Телета, отглеждани с майчино мляко и трева на пасища до отбиване
  • Отбиването се извършва най-рано на 6-месечна възраст
  •  Минималното тегло на обратно изкупуване е 200 кг и максималното, 400 кг
  • Цените се основават на качеството на телетата. Определянето на категориите по качеството на телето може да бъде намерено, като посетите тази връзка: класове на качеството
  •  Цените се основават на теглото на телето. Телето се претегля на фермата Karpaten Meat („Карпатев Мийт“) на скала, одобрена в присъствието на представител на партньора.
  • В зависимост от периодата на година и установените маршрути, ние можем да поддържаме транспорт за група от повече от 20 телета.
  • Кастрацията на телета носи повече финансови ползи за клиента. Извършване на кастрация на телета

Станете наш партньор!

Заедно със силните и надеждни партньори, ние в Karpaten Meat специализираме в отглеждането и търговия на говеда и генетика Angus в клането и пускането на пазара на говеждо месо Angus. За да развием системата си Angus, търсим партньорски ферми, които да се присъединят към нашите партньорски програми за производството на телета Angus. Ако се интересувате, моля свържете се с нас!

  1. Покупка на теле Angus, между 200 и 400 кг, 6-12 месеца

област на приеване на новите покупки

идентификация на животните с ушни маркери

четящо устройство на ушни маркери

2. Покупка на реформирани говеда

011