fbpx

СОЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ

Хората са отговорни за успеха на дългосрочния бизнес. Поради тази причина поемаме имплицитни социални отговорности. Групата от фирми Karpaten Meat, заедно със своите служители, е ангажирана социално с множество проекти. Социалните проекти, които организираме, се подбират според визията и дейността на компанията, те се оценяват според икономическите, екологичните, социалните и културните аспекти и се определят от нуждите на обществото, в което живеем.

Нашата социална активност се изразява в проекти за развитие на устойчиво земеделие, развитие на селските райони и образование. Това е така, защото считаме, че инвестициите в образованието за млади хора са инвестиция в бъдещето на нашето общество.