fbpx

KMG В РУМЪНИЯ

Проектът за създаване на бизнес с говеда за месо Angus започна преди десет години, когато основателите решиха да дадат шанс на неограничените възможности на Румъния. С течение на времето те се превръщат от индивидуални предприемачи до корпоративни разработчици, но всичко започва с идея и мечта. За смелите и предприемчиви фермери Румъния е страната с почти неограничени възможности, така както твърди и генералният директор на групата от фирми Karpaten Meat: „Румъния е страната, която е колкото можеш да видиш с очите си“, където Самуел Видмер и Стефан Юнг са намерили идеални условия за производство на качествено говеждо месо върху устойчиви пасища

И тук започва всичко „от тревата до качественото говеждо месо“, а Карпатското говеждо месо е бъдещият Angus в Европа. По този начин румънското звено се превърна в модел за бъдещето на източноевропейските страни, успешно съчетание на ресурси за производство на висококачествено месо от Angus. Целта на основателите е да доставят висококачествено месо в Европа

По време на екскурзия до Румъния, основателите са видяли реалния потенциал на пасищата в Трансилвания. Идеята е съществувала в съзнанието им от известно време и желанието е присъствало, и тук те са намерили идеалното място да започнат първия си проект; така че през 2008 г. създават първата ферма за отглеждане на говеда Angus и се ангажират да произвеждат качествено говеждо месо, както от екологична гледна точка, така и от икономическа

По този начин ценностите на днешната компания отразяват тяхното селскостопанско наследство, честност и почтеност, доверие и уважение. За Karpaten Meat начинът, по който работят, е начинът, по който живеят, в хармония с природата и свързани с възможно най-високите стандарти за качество, така че типологията на бизнеса и страната съвпадат точно с това, което искат да постигнат. Бизнесът с говеда Angus насърчава устойчивото бъдеще и цялата му структура е изградена на основа на уважение за всички отношения, които изграждат

Тенденцията в Европа е да се увеличи производството на говеда в балканските страни. Основателите на Karpaten Meat а разпознали тази тенденция и са създали в Румъния функционално ядро от говеда Angus, както и мрежа за производство на телета Angus чрез партньорските програми, които предлагаме на нашите сътрудници. Нашият проект се основава и на отношенията с доверени партньори в Европа. Нашата система Angus се основава на сътрудничество с нашите партньорски компании както за развъждане, така и за угояване. Следователно, постигат се общи икономически предимства чрез специализиране в отделни производствени етапи. Като системни доставчици, Karpaten Meat предлагат справедливи договори за доставка и за закупуване с бенефициенти от двете страни.

ПРОДАЖБА НА ГОВЕДА ANGUS

ПРОДАЖБА НА ГОВЕДА ANGUS

ОСЕМЕНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ANGUS

ОСЕМЕНИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ANGUS

КОНСУЛТАЦИЯ

КОНСУЛТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

ЗАКУПУВАНЕ НА ГОВЕДА

ЗАКУПУВАНЕ НА ГОВЕДА

ПРОДАЖБА НА МЕСО ANGUS

ПРОДАЖБА НА МЕСО ANGUS