fbpx

МЕСО ANGUS

Естествено отглеждано телешко

По-голямата част от годината стадото прекарва на пасищата, където животните пасат изцяло с детелина и  трева, осигурявайки всички нужди на организма си. През зимните месеци тяхното хранене се извършва с храна, получена от различни фуражи. Нашите говеда се отглеждат по изцяло устойчив  начин. Тъй като основно пасат, те извършват по-голямата част от почвеното торене, като разпространяват хранителни вещества.

 

Свободно отглеждани животни

Качеството на телешкото месо зависи също и от начина, по-който са се отнасяли към тях през целия процес на отглеждане. Отглеждани изцяло на свободна паша и без стрес животните остават спокойни и като резутат от това, получаваме краен продукт с много високо качество.

 

Здрави животни

Нашето телешко отговаря на нуждите на взискателните потребители: качествен продукт добит при безопасни условия, на които може напълно да се доверите. Ние не използваме антибиотици или други субпродукти от животински произход. Малкото количество фураж, което животните приемат по време на угояването увеличава степента на мраморираност на месото.

Мраморираност на месото

“Мраморираност” са всъщност тези тънки бели нишки междумускулна мазнина, които се топят по време на приготвяне на месото, като му придават още повече крехкост и уникален вкус.  Междумускулната мазнина има основна роля в осигуряването на качесвото на месото от началото на зреенето, отпускайки мускулните влакна.

 

 

Месо от контролирано производство

Цялото производство  се контролира от сертифицирани системи. При нашия метод на отглеждане, класифицирането на трупните животни е постоянно, като по този начин осигуряваме висока степен на мраморираност и премиално качество, което отговаря на нуждите на потребителите.

 

Зряло месо

За постигане на максимално качество осъществяваме и препоръчваме съзряване в суха среда. Сухото узряване включва поддържането на трупа или основните части на съща, закачени на температура, близка до замръзване, за период от 18 и 21 дни, за да може да се възползват максимално от критериите за качество на месото.